Munkabaleset esetén

+36 70 429 4114

NON-STOP hívható!

Munkabaleset esetén mit tegyek?

A Vállalkozások vezetőinek jelentős része a munkavédelmi bírságtól fél, pedig a legnagyobb anyagi és reputációs kockázatot a munkabaleset jelenti.

Egy súlyos vagy halálos munkabaleset kivizsgálása igazán próbára teszi a munkavédelmi szakember felkészültségét. Ezt a felkészültséget hosszas gyakorlat és szaktudás birtokában lehet megfelelően elsajátítani. Egy-egy rosszul megfogalmazott mondat, vagy hiányosság komoly összegekbe kerülhet a vállalkozásnak, mert az OEP elsődleges célja, hogy minden költséget a munkáltatóra hárítson, amennyiben az mulasztott a munkavédelmi kötelezettségei tekintetében.

Baleset esetén feltétlen kérje ki gyakorlott munkavédelmi szakemberünk tanácsát!

INGYENES TELEFONOS KONZULTÁCIÓ!

Hívjon minket most!


+36 70 429 4114

Munkabalesettel kapcsolatos általános tudnivalók:

A munkabalesetet a tárgyhót követő hó 8-ig kell kivizsgálni és megküldeni a munkavédelmi hatóságnak.

A munkabaleset kivizsgálása a helyszín megismerésével, és a lehetőségekhez mérten a sérült, szemtanúk, munkahelyi vezetők meghallgatásával kezdődik.

A meghallgatási jegyzőkönyvek felvételét követően a munkavédelmi szakember kitölti a rendeletben szigorúan meghatározott jegyzőkönyvet, és azt elküldi megfelelő példányszámban a munkavédelmi hatóságnak.

Számos buktatója lehet a munkabaleset kivizsgálásának, ezért ha biztosra akar menni akkor bízzon meg bennünket a baleset kivizsgálásával!

Amennyiben további kérdése van kérjen tőlünk ingyenes telefonos konzultációt!

Hívjon minket most!


+36 70 429 4114

Mi minősül munkabalesetnek?

Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Még ha a munkáltató minden szabályt be is tart és biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, figyelembe veszi a munkavédelem és a tűzvédelmi előírásokat, illetve rendszeresen, szakemberrel ellenőrizteti a a munkaterületeket, gépeket és a munkavégzés körülményeit, balesetek akkor is előfordulhatnak. A munkavállalónak kötelessége a munkavégzés közben vagy azzal kapcsolatosan bekövetkezett baleseteket munkáltatójának jelenteti, a munkáltatónak pedig kötelessége a tudomására jutott sérüléseket, baleseteket kivizsgálni és belső nyilvántartásba felvenni.

A munkakieséssel járó munkahelyi balesetekről baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni!

Amennyiben súlyos kimenetelű balesetről van szó, annak kivizsgálása, és a jegyzőkönyv elkészítése szakember feladata. A baleset kivizsgálását az esemény bekövetkezése után haladéktalanul meg kell kezdeni.

A késedelmes kivizsgálás nehezíti a baleset körülményeinek rekonstruálását, valamint a helyszín megváltozása lehetetlenné teheti az összes veszélyforrás, köztük a balesetet előidéző okok felismerését. Emiatt pedig nehezebb megszüntetni ezeket az okokat annak érdekében, hogy hasonló baleset a későbbiekben ne fordulhasson elő.

Amennyiben további kérdése van kérjen tőlünk ingyenes telefonos konzultációt!

Hívjon minket most!


Ajánlatkérés +36 70 429 4114